Ugrás a tartalomhoz

Adó- és értékbizonyítvány

1. Hatáskör megnevezése: Adó- és értékbizonyítvány
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Adóügyi osztály

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

• Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja.

• Más hatóság külön jogszabály rendelkezése alapján

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

Elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  („Általános adónyomtatványok”=>„ Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem” űrlap)

Letölthető papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek):

Kérelem adó- és értékbizonyítványhoz

7. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek csak elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon található nyomtatványon. A gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

• Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

 

8. Az eljárást ismertető útmutató:

Tájékoztató az adóhatósági igazolás ügyleíráshoz

 

  9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

  Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről