Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató az új, egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás szerinti adózásról

Tájékoztató

az új, egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás szerinti adózásról

 

 1. január 1-jétől változott a helyi iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-meghatározás rendszere.

A korábbi háromféle módszert egyféle (választható) adóalap-megállapítási mód váltotta fel (Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/A.§), ugyanakkor a kisvállalati adó alanyai továbbra is változatlan feltételekkel választhatják az egyszerűsített adóalap-meghatározási módot.

 

1. Az egyszerűsített adóalap-megállapítás lényege:

– nem kell helyi iparűzési adóbevallást benyújtani,

– az adóalapot nem kell megosztani a székhely és telephelyek között,

– adóelőleget évente csak egyszer, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően május 31-ig) kell fizetni.

2. Jogosultak köre
 1. évtől az egyszerűsített adóalap-megállapítást bármely kisvállalkozói csoport választhatja, legyen ő társaság, vagy egyéni vállalkozó magánszemély.

A Htv. szerint kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint.

3. Egyszerűsített adóalap meghatározása (12 hónapra számítva)

Árbevétel (millió Ft)

Adóalap (millió Ft)

Fizetendő HIPA (Ft)

0-12

2,5

50.000

12-18

6

120.000

18-25/ 18-120

8,5

170.000

 

12 hónapnál rövidebb adóév esetén az adóalapot napi időarányosítással kell megállapítani.

4. Az egyszerűsített adóalap meghatározás választásának bejelentése

 

 1. december 31-én KATA alanyként tételes iparűzési adót fizető egyéni vállalkozónak teendője nincs, ha ezt az egyszerűsített adózási módot választja.
 2. december 31-én nem tételes iparűzési adót fizetőknek a 22HIPAK bevallás űrlapon kell nyilatkozni, legkésőbb 2023. május 31-ig, hogy 2023. évre az egyszerűsített adóalap-meghatározást választja.
 3. Székhelyét évtől Pomázra áthelyező, vagy 2023. évben Pomázon telephelyet létesítő vállalkozásnak az E-Önkormányzat Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) a „Bejelentkezési, változás-bejelentési űrlapon” kell bejelenteni a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül.
 4. A vállalkozási tevékenységet január 1-jét követően jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóévről szóló adóbevallásában (23HIPAK) kell nyilatkozni az első adóévre is, és egyúttal a követő évre is 2024. május 31-ig.

 

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás választás teljes adóévre szól és valamennyi adókötelezettséggel érintett településre egyaránt vonatkozik (a bejelentést ugyanakkor minden érintett település önkormányzati adóhatósága felé meg kell tenni). A választás mindaddig érvényes, amíg azt az adózó vissza nem vonja, de adóéven belül nem vonható vissza.

 

Ha a kisvállalkozó már nem kíván a tételes iparűzési adóalap szerint adózni, akkor a döntését az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (bevallási nyomtatványon) kell bejelenteni az adóhatóságnak.

 

5. Az adó bevallása

 

Nem kell a kisvállalkozónak bevallást benyújtani, ha

 • az adóévi adó összege nem haladja meg az adóévi előleg összegét,
 • a megfizetett előleg összege magasabb, mint az adó és a különbözet visszatérítését nem kéri.

Bevallást kell benyújtani, ha

 • ha az adóévi adó összege magasabb, mint az adóévi előleg (az adózó „kilép” a sávjából)
 • a megfizetett előleg összege magasabb, mint az adó és a különbözet visszatérítését kéri,
 • soron kívüli bevallást kiváltó esemény esetén ( a vállalkozó megszűnik, vállalkozás szünetel, év közben a telephely megszűnik vagy székhelyáthelyezés történik).

6. Az adóelőleg, az adó fizetése és esedékessége

 

Egyszerűsített adóalap-meghatározás választása esetén az adóévi előleget bevallás benyújtása nélkül évente egyszer, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően május 31-ig) kell megfizetni. Ennek összege az előző adóévi adó összegével megegyezik.

 

Az áttérés évében a március 15-ig megfizetett előleg beszámít a május 31-ig fizetendő előlegbe. Május 31-ig az adókülönbözetet is meg kell fizetni.

 

Adót akkor kell fizeni, ha az adóévi adóelőleg összege kisebb, mint az adóévi adó (a vállalkozó adóévi bevétele meghaladja az előző adóévre vonatkozó bevételi sávhatárt). Az adófizetés esedékessége az adóévet követő év május 31-e.

 

7. Sajátos szabályok az új KATA tv. alanyaira

 

Ha az „új” KATA alanya (aki iparűzési adóban 2022.09.01-től tételes adóalap meghatározást választott) nem tesz bejelentést, akkor vélelmezni kell, hogy 2023. évre alkalmazni kívánja az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást.

 

Azt, hogy az „új” KATA-s melyik sávba fog tartozni, magának a kisvállalkozónak kell tudnia, ezért 2023. május 31-ig a helyes összegűnek tartott előleget (50-120-170 ezer Ft) meg kell fizetnie. Erről bevallás benyújtási kötelezettsége nincs.

 

Ha nem kívánja az egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazni, akkor ezt a 2022. évről szóló bevallásban vagy bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványon 2023. május 31-ig kell bejelenteni az önkormányzati adóhatóság felé.

A bejelentéssel egyidőben 2023.01.01-2024.06.30. időszakra 75 ezer forint adóelőleget kell bevallani és két részletben megfizetni (2023.05.31-ig 50 ezer Ft és 2024.03.18-ig 25 ezer Ft).

 

 

Pomáz, 2023.05.08.

               Pomáz Város Önkormányzati Adóhatósága