Ugrás a tartalomhoz

Építményadó

1. Hatáskör megnevezése: Építményadó
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Adóügyi osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok:
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
 • Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

Elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Adóügy>„Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” űrlap)

Papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek):

ÉPÍTMÉNYADÓ adatbejelentés – 2019-2022

ÉPÍTMÉNYADÓ adatbejelentés – 2023

ÉPÍTMÉNYADÓ adatbejelentés – 2024

MEGÁLLAPODÁS építmény és telekadóhoz

7. Kérelem benyújtása:

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek -az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-ában meghatározott szervekcsak elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon található nyomtatványon nyújthatják be. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

 

8. Az eljárást ismertető útmutató:

Építményadó ügyleírás

   

  9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

  Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről