Ugrás a tartalomhoz

Gépjárműadó

1. Hatáskör megnevezése: Gépjárműadó
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Adóügyi osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok:
 • A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

• Benyújtó személye:

Általános esetben az önkormányzati adóhatóság az adót kivetéssel, a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg. Az adó alanyának (üzembentartónak) gépjárműadó adatbejelentést lehet benyújtani adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, szüneteltetés miatt. A benyújtó az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

Elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(„Adatbejelentés a gépjárműadóról” űrlapon)

Papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek)

GÉPJÁRMŰADÓ adatbejelentés

7. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek csak elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon található nyomtatványon. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

• Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

 

  8. Az eljárást ismertető útmutató:

  Gépjárműadó ügyleírás

    

   9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

   Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről