Ugrás a tartalomhoz

Helyi iparűzési adó

1. Hatáskör megnevezése: Helyi iparűzési adó
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Adóügyi osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
 • Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

6. Kérelem benyújtása:

Bevallás és bejelentkezés, változás-bejelentés benyújtása:

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

„Bejelentkezés, változás-bejelentés” elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap található

 

Helyi iparűzési adó bevallás elektronikus nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ találhatók ÁNYK formátumban.

 

Papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek)

7. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek -az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-ában meghatározott szervek- csak elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon található nyomtatványon. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

• Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

 

8. Az eljárást ismertető útmutató:

Iparűzési adó ügyleírás

   

  9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

  Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről