Ugrás a tartalomhoz

Helyi jövedéki adó

1. Hatáskör megnevezése: Helyi jövedéki adó (magánfőzött párlat utáni adó)
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Adóügyi osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok

 • A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi XCCII. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

Elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap „Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” nevű űrlap

 

Papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek):

Bejelentés, változásbejelentés desztilláló berendezésről

7. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek csak elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon található nyomtatványon. A gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

• Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

 

8. Az eljárást ismertető útmutató:

  Helyi jövedéki adó ügyleírás

  9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

  Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről