Talajterhelési díj

1. Hatáskör megnevezése: Talajterhelési díj
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Adóügyi osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok
 • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
 • Pomáz Város Önkormányzatának 18/2004. (06.30.) rendelete a helyi vizgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

Elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap Talajterhelési díj bevallás” nevű űrlap

Papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek):

Bevallás talajterheléshez

7. Kérelem benyújtásának módja

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek csak elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon található nyomtatványon. A gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

• Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

 

  8. Az eljárást ismertető útmutató:

   Talajterhelési díj ügyleírás

   9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

   Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről