Ugrás a tartalomhoz

Telekadó

1. Hatáskör megnevezése: Telekadó
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Adóügyi osztály

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
 • Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

Elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap Adóügy>„Adatbejelentés a telekadóról” űrlapon

Papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek):

TELEKADÓ adatbejelentés 2022

TELEKADÓ adatbejelentés 2023

MEGÁLLAPODÁS építmény és telekadóhoz

 

7. Kérelem benyújtásának módja

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek -az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek – csak elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon található nyomtatványon. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

• Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

 

  8. Az eljárást ismertető útmutató:

  Telekadó ügyleírás

   9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

   Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről