Állatvédelmi eljárás

1. Hatáskör megnevezése: Állatvédelmi eljárás
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok

• Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

• A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet

• A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet

• Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet

• A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM rendelet

• A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelméről, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és határköréről szóló 245/1998. (XIII.31.) Kor. rendelet

• Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

• A kérelem benyújtható a Pomáz Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint. (2013 Pomáz, Luppa Vidor u. 12).

• Postai úton az alábbi címre: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25

• E-papíron: https://epapir.gov.hu/

 

Kérelem kötelező adattartalma:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségeket.

A fent említett jogszabály alapján – az ebtartással kapcsolatos problémák esetében – a bejelentésnek minden esetben tartalmaznia szükséges az ebtartó nevét és lakcímét, ezen adatok hiányában az elsőfokú közigazgatási eljárásnak nincs alanya, ezért az állatvédelmi eljárást nem tudjuk kivel szemben megindítani

 

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton nyújthatják be.

• Elektronikus út: E-papír útján – https://epapir.gov.hu/

• Postai úton

• Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

   

  8. Az eljárást ismertető útmutató:

  Tájékoztató az állatvédelmi eljárásról

    

   9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

   Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről