Ugrás a tartalomhoz

Anyakönyvi okirat kiállítása

 

 1. Hatáskör megnevezése: Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása már korábban anyakönyvezett eseményről.
2. Hatáskör címzettje: Anyakönyvvezető
3. Hatáskör gyakorlója: Anyakönyvvezető
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok:

• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

• 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok itt érhetők el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Anyakönyvi ügyek/Kérelem)

• Papír alapú nyomtatványon:

Anyakönyvi kivonat kérelem

• A kérelem kizárólag a nyomtatványon terjeszthető elő?  Nem

Kérelem kötelező adattartalma:

 1. A kérelemnek tartalmaznia kell az anyakönyvi esemény beazonosítására alkalmas adatokat: név, anyja neve, anyakönyvi esemény megnevezése (születés, házasság, haláleset) anyakönyvi esemény időpontja
 2. Meghatalmazás amennyiben nem saját ügyében jár el
 3. Hatósági bizonyítvány esetén: meg kell jelölni a felhasználás célját, valamint azt, hogy melyik anyakönyvi bejegyzésből kérik

 

7. Benyújtás módjai:

  Elektronikus úton:

  Elektronikus űrlapon – https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

  E-papír útján – https://epapir.gov.hu/

   Papír alapon:

   1. Postai úton
   2. Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

   8. Eljárást ismertető útmutató:

   Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása már korábban anyakönyvezett eseményről

     

    9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeiről:

     Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről