Ugrás a tartalomhoz

Birtokvédelmi eljárás

1. Hatáskör megnevezése: Birtokvédelmi eljárás
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok:

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

• A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló

• 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

A hivatkozott jogszabályok itt érhetők el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása: 

• Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

• Papír alapú nyomtatványon:

Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

A kérelem kizárólag a fenti űrlapon/formanyomtatványon terjeszthető elő.

(A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. Ákr. 46. §]

Az eljárás illetékmentes.

 

7. Benyújtás módjai:

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton nyújthatják be.

• Elektronikus úton:

Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek benyújthatják még írásban, papír alapon

  1. Postai úton
  2. Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

Az elektronikus levélben történő beküldés nem minősül írásbeli kapcsolattartási formának, így az ilyen módon előterjesztett beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas.

    8. Eljárást ismertető útmutató:

    Birtokvédelmi eljárás ismertetése

    9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

    Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről