Ebösszeírás

1. Hatáskör megnevezése: Ebösszeírás
2. Hatáskör címzettje : Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység : Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

   5. Irányadó jogszabályok:

   Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

   A hivatkozott jogszabályok itt érhetők el: https://njt.hu

    

   6. Kérelem benyújtása:

    Elektronikus nyomtaványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

   Papír alapú formanyomtatványon

   Változásbejelentés:

   Ebösszeírás változás bejelentése

   2022. évi általános ebösszeíráshoz

   Ebösszeírási adatlap

   A kérelem kizárólag a nyomtatványon terjeszthető elő.

    

   7. Benyújtás módjai:

   Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton.

    

   Elektronikus úton: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

   E-papíron: https://epapir.gov.hu/

   Postai úton:

   Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

    

   8. Eljárást ismertető útmutató:

   Ebösszeírás

    

   9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

   Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről