Ugrás a tartalomhoz

Fakivágás közterületen

1. Hatáskör megnevezése: Fás szárú növény kivágása közterületen
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok:

• A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

• Növények telepítési távolságáról szóló 16/2022 (IX.02.) önkormányzati rendelet

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A hivatkozott jogszabályok itt érhetők el: https://njt.hu

6. Kérelem benyújtása:  

Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Általános vagy egyéb igazgatási ügyek/Fakivágás)

Papír alapú nyomtatványon:

Fakivágás iránti kérelem

A kérelem kizárólag a fenti űrlapon/formanyomtatványon terjeszthető elő.

(A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. Ákr. 46. §]

A nyomtatványon jelzettől eltérően, az eljárás illetékmentes.

 

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton nyújthatják be.

• Elektronikus úton:

• Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Általános vagy egyéb igazgatási ügyek/Fakivágás)

• E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/

• Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek benyújthatják még írásban, papír alapon alapon:

  1. Postai úton
  2. Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

• Az elektronikus levélben történő beküldés nem minősül írásbeli kapcsolattartási formának, így az ilyen módon előterjesztett beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas.

    8. Eljárást ismertető útmutató:

    Fakivágási engedély közterületen lévő fászárú növényekhez

    9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

    Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről