Ugrás a tartalomhoz

Gépjárműkár érvényesítése

1. Hatáskör megnevezése: Tulajdonosi, vagy közútkezelői jogkörben okozott gépjármű kár megtérítése
2. Hatáskör címzettje: Pomáz Város Önkormányzatának képviselő-testülete
3. Hatáskör gyakorlója:

• Közútkezelői jogkörben okozott kár (kátyúkár) esetén értékhatár nélkül: Polgármester

Tulajdonosi jogkörben (pl. kidőlt fa):

– egymillió forintig a polgármester,

– egymillió forintnál magasabb, de legfeljebb ötmillió forintos követelés esetén a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság,

– ötmillió millió forint felett a Képviselő-testület

4. Felelős szervezeti egység: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály bevonásával

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok:
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
  • a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5 / 2015. (IV.8.) önkormányzati rendelete
  • az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2021. (X.8.) önkormányzati rendelet

A hivatkozott jogszabályok itt érhetők el: https://njt.hu

 

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

• Papír alapú nyomtatvány nem áll rendelkezésre, ugyanakkor az a) pont szerinti nyomtatvány KAÜ-s azonosítás nélkül is letölthető és nyomtatható.

• A kérelem nem kizárólag a nyomtatványon terjeszthető elő, azonban a kérelem pozitív elbírálását gátolja, ha annak adattartalma hiányos, továbbá nélkülözi a nyomtatványon megjelölt mellékleteket (Helyszínrajz, fotók etc.)

 

7. Benyújtás módjai:

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton.

• Elektronikus úton:

Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/

Postai úton:

Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

8. Eljárást ismertető útmutató:

Tulajdonosi, vagy közútkezelői jogkörben okozott gépjárműkárok

 

9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről