Ugrás a tartalomhoz

Haláleset anyakönyvezése

1. Hatáskör megnevezése: Haláleset anyakönyvezése
2. Hatáskör címzettje: Anyakönyvvezető
3. Hatáskör gyakorlója: Anyakönyvvezető
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok

• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

• 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

• Személyesen.

• Ügyintézés helye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. (Anyakönyvi Iroda)

• Az eljárás nem csak kizárólag nyomtatványon terjeszthető elő

 

• Kérelem kötelező adattartalma:

Haláleset bejelentésének kötelező adattartalmáról az anyakönyvvezetési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormány rendelet 8. számú melléklete rendelkezik.

https://njt.hu/

 

7. Benyújtás módjai:

Személyesen az Anyakönyvi Irodában: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

8. Az eljárást ismertető útmutató:

Haláleset anyakönyvezéséről szóló tájékoztató

     

    9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

    Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről