Házassági névviselés módosítása

Az egyes hatáskörökre vonatkozó közzétételi kötelezettség teljesítéséhez

1. Hatáskör megnevezése: Házassági név megváltoztatása.
2. Hatáskör címzettje: Anyakönyvvezető
3. Hatáskör gyakorlója: Anyakönyvvezető
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége:

www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok

• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

• 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el:

https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

Eljárás megindítása:

  1. Személyesen.
  2. Ügyintézés helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25 (Anyakönyvi Iroda)

 

7. Benyújtás módjai:

• Személyesen az Anyakönyvi Irodában

Link (Hivatali elérhetőségek)

• Időpontfoglalás az ügyfélszolgálati irodán lehetséges.

Link ügyfélszolgálat

 

8. Az eljárást ismertető útmutató:

Házássági név módosításáról szóló tájékoztató

     

    9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

    Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről