Házassági szándék bejelentése

Az egyes hatáskörökre vonatkozó közzétételi kötelezettség teljesítéséhez

 

1. Hatáskör megnevezése: Házasságkötési szándék bejelentés.
2. Hatáskör címzettje: Anyakönyvvezető/Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Anyakönyvvezető/Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége:

www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok

• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

• 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:5 § 4:7. § 4:8. §

• Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló, 18/2022 (X.28.) önkormányzati rendelete

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el:

https://njt.hu/

6. Kérelem benyújtása:

• Eljárás megindítása:

A házasulandók együttesen, személyesen előterjesztett kérelme alapján.

Ügyintézés helye:2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25 (Anyakönyvi Iroda)

 

Házasságkötési szándék bejelentésének kötelező adattartalmáról az anyakönyvvezetési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormány rendelet 6. számú melléklete rendelkezik.

 

7. Kérelem benyújtása:

Együttesen személyesen az Anyakönyvi Irodában – jegyzőkönyvbe foglalt módon.

8. Az eljárást ismertető útmutató:

Házassági szándék bejelentése

     

    9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

    Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről