Ugrás a tartalomhoz

Házszám igazolás

1. Hatáskör megnevezése: Házszám igazolás
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok:

• A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014 (XII. 23.) Korm. rendelet

• Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus nyomtatvány rendelkezésre áll-e: nem

•  Papír alapú nyomtatvány rendelkezésre áll-e: nem

• A kérelmező által írt kérelem, amely tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét, az érintett ingatlan helyrajzi számát valamint az igazolás felhasználásának célját.

• Az eljárás illetékmentes.

 

7. Benyújtás módjai:

  • Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton.

  • E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/

   • Postai úton

   • Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

    

   8. Eljárást ismertető útmutató:

   Házszám igazolási eljárás

    

   9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

   Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről