Ugrás a tartalomhoz

Közterület eltérő használata

 1. Hatáskör megnevezése: Közterület eltérő használata (általános)
2. Hatáskör címzettje: Önkormányzat
3. Hatáskör gyakorlója: Polgármester
4. Felelős szervezeti egység: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok:
 • Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 2/2023. (II. 26.) Önk. rendelete
 • Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a növények telepítési távolságáról szóló 16/2022. (IX. 02.) önkormányzati rendelete

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus űrlapon:  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek/ használat)

Papír alapú formanyomtatványon:

Kérelem közterület eltérő használatára

A kérelem kizárólag a fenti űrlapon/formanyomtatványon terjeszthető elő.

(A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. Ákr. 46. §]

• A nyomtatványon jelzettől eltérően, az eljárás illetékmentes.

 

7. Benyújtás módjai:

Elektronikus úton

Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/

 

Papír alapon

Postai úton

Személyesen a Pomázi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

  8. Az eljárást ismertető útmutató:

  Tájékoztató a közterületet rendeltetésétől eltérő használata

    

   9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

   Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről