Ugrás a tartalomhoz

Parlagfű vagy más allergén gyom bejelentése

1. Hatáskör megnevezése: Parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett terület bejelentése
2. Hatáskör címzettje: Jegyző (belterületen)
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző (belterületen)
4. Felelős szervezeti egység: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok:
  • A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
  • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
  • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Általános vagy egyéb igazgatási ügyek/ mezőgazdaság, környezetvédelem)

• Papír alapú formanyomtatvány nem áll rendelzésre

• A kérelem nem csak a hivatkozott űrlapon nyújtható be.

• A bejelentésből mind a bejelentőnek, mind a bejelentéssel érintett – belterületi parlagfüves – területnek egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie.

 

7. Benyújtás módjai:

Elektronikus úton:

Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/

Papír alapon:

• Postai úton

• Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

8. Eljárást ismertető útmutató:

Parlagfű és más allergén gyomok bejelentése – eljárást ismertető útmutató 

9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről