Ugrás a tartalomhoz

Reklámcélú közterület használat

1. Hatáskör megnevezése: Reklámcélú közterület használat

2. Hatáskör címzettje: Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülőtestülete

3. Hatáskör gyakorlója: Polgármester

4. Felelős szervezeti egység: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

   Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

    

   5. Irányadó jogszabályok:
   • Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek reklámcélú használatáról szóló 4/2023 (II. 17.) önkormányzati rendelete
   • Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 2/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete
   • Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2018. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
   • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
   • A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

    

   A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

    

   6. Kérelem benyújtása:

   • Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek/ használat)

   • Papír alapú formanyomtatványon:

   Kérelem közterület reklámcélú használatára

   A kérelem kizárólag a fenti űrlapon/formanyomtatványon terjeszthető elő.

   (A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. Ákr. 46. §]

   • A nyomtatványon jelzettől eltérően, az eljárás illetékmentes.

    

   7. Benyújtás módjai:

   Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton nyújthatják be.

   • Elektronikus úton:

   Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

   E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/

   • Papír alapon:

   • Postai úton

   • Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

    

   8. Eljárást ismertető útmutató:

   Reklámcélú közterület használatot ismertető tájékoztató

    

   9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

   Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről