Szálláshely üzemeltetés

Szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele

1. Hatáskör megnevezése: Szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele
2. Hatáskör címzettje: jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége:

www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok:

• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok itt érhetők el.

https://njt.hu

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus űrlap rendelkezésre áll: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Ipar-kereskedelem ügyek/szálláshely)

+ link az elügyes nyomtatványok használatával kapcsolatos tájékoztatóhoz.

• Papír alapú nyomtatványon:

Kérelem szálláshely szolgáltatás bejelentésére

• Kérelem kötelező adattartalmát a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet határozza meg.

• A bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:

 1. a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 2. a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
 3. a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá – nyaralóhajó esetén – a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
 4. a szálláshely befogadóképességét:
 • a vendégszobák, kemping esetén – területegységek számát, valamint – nyaralóhajó esetén – a lakóegységek számát és
 • az ágyak számát,
 1. a szálláshely használatának jogcímét,
 2. a szálláshely elnevezését,
 3. azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
 4. azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
 5. azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

• Az eljárás illetékmentes.

• Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

  Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
  az E-önkormányzat portálon

  1. E-Papír útján. Az E-papír szolgáltatás az gov.huoldalon érhető el.
  2. Postai úton – postacím: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.
  3. Személyesen: Pomázi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint: 2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 12.

   

  7. Benyújtás módjai:

   gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség, e-Papír útján.

   • Elektronikus úton:

   Elektronikus űrlapon (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek/szálláshely)

     Kitöltött formanyomtatvány beküldése e-papír útján: https://epapir.gov.hu/

     • Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek benyújthatják még írásban, papír alapon alapon:

     1. Postai úton
     2. Személyesen az ügyfélszolgálaton link az ügyfélszolgálat nyitvatartását ismertető fájl-ra

     8. Eljárást ismertető útmutató:

     Szálláshely üzemeltetés

      

     9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

     Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről