Ugrás a tartalomhoz

Társasházak törvényességi felügyelete

1. Hatáskör megnevezése: A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok

• A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

• A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

• Az eljárás hivatalból, vagy bejelenés alapján indítható

• Bejelentéssel kizárólag:

  1. a) a társasházi tulajdonostárs, vagy meghatalmazottja valamint
  2. b) a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban együtt: közös képviselő)

élhet.

A bejelentéshez 

• a tulajdonostárs köteles csatolni  legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat,

• meghatalmazottja a fentieken túl írásbeli meghatalmazását,

• közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatot.

• Az eljárás illetékmentes.

 

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton nyújthatják be.

• Elektronikus út : e-papír útján – https://epapir.gov.hu/

• Postai úton

• Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

• Az elektronikus levélben történő beküldés nem minősül írásbeli kapcsolattartási formának, így az ilyen módon előterjesztett beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas.

8. Eljárást ismertető útmutató:

A társasházak működésének, a társasház szerveinek és működésének törvényességi felügyelete

9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről