Ugrás a tartalomhoz

Telepengedély kiadása iránti kérelem

1. Hatáskör megnevezése: Telepengedély kiadása iránti eljárás
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok:

• A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

• Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

• A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet

• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

• Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

• 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

• 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

6. Kérelem benyújtása: 

• Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Ipar-kereskedelem ügyek/Telepengedély)

• Papír alapú nyomtatványon:

Kérelem a bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdéséhez

Kérelem kötelező adattartalma a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete.

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének

1.1. neve

1.2. székhelye

1.3. cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma

 

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa

1.2. címe

1.3. helyrajzi száma

1.4. használatának jogcíme

 1. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
 2. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
 3. a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem
 4. b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen/Nem
 5. c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem
 6. d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen/Nem
 7. e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgázüzemanyagtöltő-berendezést: Igen/Nem
 8. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
 9. Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi tervfejezet

III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője), a kérelmező aláírása (bélyegzője)

• A kérelem nyomtatvány használata nem kötelező.

• Bejelentés-köteles tevékenység folytatása esetén: a bejelentés illetékmentes.

• Telepengedély-köteles tevékenység folytatása esetén: 5.000 Ft. igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni a Polgármesteri Hivatal 10403057-50526553-56841007 számú számlára történő befizetéssel.

 

7. Benyújtás módjai:

gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség, e-Papír útján.

 

• Elektronikus úton:

Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Ipar-kereskedelem ügyek/Telepengedély)

E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/

 

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek benyújthatják még írásban, papír alapon:

 1. Pomáz Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint (2013 Pomáz, Luppa Vidor u. 12).
 2. Postai úton az alábbi címre: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

Az elektronikus levélben történő beküldés nem minősül írásbeli kapcsolattartási formának, így az ilyen módon előterjesztett beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas.

 

8. Eljárást ismertető útmutató:

Tájékoztató a telepengedély eljárásról

9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről