Üzemképtelen gépjármű közterületi tárolása

1. Hatáskör megnevezése: Üzemképtelen gépjárművek közterület-használata (elszállítása)
2. Hatáskör címzettje: jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége:

www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok
  • Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 2/2023. (II126.) Önk. rendelete
  • a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. %.) KPM-BM együttes rendelet
  • a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
  • a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet

 

A hivatkozott jogszabályok itt érhetők el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása: 

Nem releváns

 

7. Benyújtás módjai: 

Nem releváns

 

8. Eljárást ismertető útmutató:
Üzemképtelen gépjármű elszállítása – eljárást ismertető útmutató

 

9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről