Ugrás a tartalomhoz

Vadkárbecslési eljárás

1. Hatáskör megnevezése: Vadkárbecslési eljárás
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok:
  • A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
  • A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény
  • évi XCIII. törvény az illetékekről

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus nyomtatvány nem áll rendelkezésre.

• Papír alapú nyomtatvány nem áll rendelkezésre.

• A kérelmező által írt kérelem, amely tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét, a vadkárral érintett ingatlan helyrajzi számát, a kár leírását, valamint, hogy nem jött létre egyezség a károsult és a kárért felelős személy között.

• Az eljárás illetékmentes

 

7. Benyújtás módjai:

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton.

• Elektronikus nyomtatványon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

• Postai úton:

• Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

8. Eljárást ismertető útmutató:

Vadkárbecslési eljárás

9. Tájékoztatás az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről:

Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről