Nevezetességek

Minden település rejteget szépségeket, érdekességeket.

Ezeket Pomázon is érdemes megtekinteni, megismerni.

 Patakvölgy a lakóházakhoz átvezető gyaloghidakkal. 

Szép tájképi elem és a közparkok területét növelő zöld folt.

 1956-os emlékmű  

Seres János Ferenc kb. 4.5 méter magas térplasztikáját 1996-ban, a forradalom 40. évfordulóján állították fel a pomázi körforgalomtól keletre eső füves részen. Valóban körbejárható térplasztika, minden oldaláról kissé mást mutat a függőleges elem, és a belőle kivágott és vízszintesen elé fektetett stilizált emberi alak kettőse, mely ilyen módon a hiányt, az űrt, az elvesztettséget metaforizálja.

47°38’34″N   19°1’52″E

Az országút patakhídja melletti óvoda 1901-től szolgál. Visszafogott, de karakteres szecessziós homlokzata legnagyobb részben eredeti és jól mutatja korának stílusjegyeit.

Hősök tere

Ősi, a római kor óta használt utak találkozóhelye. Itt áll a budapesti Szt. Gellért szobrot alkotó Jankovits Gyula szép honvéd emlékműve. Jankovits Gyula 15 éven át Pomáz lakosa volt.

Református templom

1814-ben kezdett épülni, a klasszicizmus vidéken ritka korai példája. Belső tere eredetileg kosárív-görbe alakú, faszerkezetű dongával volt fedve, akkor a kórus rész architektúrája zavartalan volt. Mára az utólagos síkmennyezet, a kórusrész szép árkádsorát most mintegy „lefejezi”. A templom teljes berendezése is korabeli, igen szép és megtekintésre érdemes.

  Fáy András utcai kúria

 Mares-, majd Koronka- és Szentpéteri kúria. Utcai kapun 1828-as évszám és MV (Mares Vencel) monogram.

Községtörténeti gyűjtemény (Kossuth L. u. 38.)

 Az ingatlanon egy régi lakó épületben szerb, és német emlékszoba, a soknemzetiségű Pomáz néhány emléke kapott helyet öt helyiségben. Az udvaron, az utcavonalon álló, valahai melléképületben rövid, de igen színvonalas településtörténeti összefoglaló kiállítást létesítettek hozzáértő és szorgalmas kezek: a neolitikumtól lakott helytárgyi emlékei a középkor végéig állott és a törökdúlás által megszakított fejlődésben átment Pomáz néhány jellegzetes, szép töredéke látható itt, valamint a pomázi táj évmilliókkal ezelőtti állat és növényvilágát reprezentáló pár darab foszilia.

Városháza (Kossuth L. u. 23-25.)

 Városháza előtti parkban található egy Római Szarkofág, egy világháborús és 1956-os emlékmű.

Római kori Kőszarkofág (Kossuth Lajos utca 23.)

Világháborús és 1956-os emlékmű

Szabadság tér

(eredeti nevén Piac tér) szerb emlékkereszt 1792-ből

Szerb utca, Szerb templom 

1722, sok középkori másodlagos kőfaragvánnyal, XV. századi keresztelő, rokokó ikonosztázai, színvonalas ikonokkal. Elsőrendű műemlék. Az ortodox (görögkeleti) templom XIV. századi, gótikus eredetű, mai formáját az 1719 és 1722 között történt, barokk stílusú átépítés során kapta. Az ikonosztáz és a püspöki trónus igen jelentős barokk alkotás. A templom körül régi sírkövek láthatók. Búcsúját Szent György napján tartják.


Szerb Plébánia épülete (Plébánia u. 1.)

 A Szerb plébánia épülete, Vujicsics Tihamér szülőháza. Előtte az 5 utca találkozása alkotta kis teret most Vujicsics térnek nevezték el.

Szent István király plébániatemplom (Római Katolikus egyház)
A barokkstílusú templom 1763-70 között épült. Renoválták 1898-ban, 1902-ben,
1914-ben és 1950-ben is. Az egyházközség 1993-ban került a székesfehérvári
egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez. Anyakönyvek 1771-től.
Búcsú: augusztus 20.

Teleki-Wattay kastély

(Templom tér 5.) 1773, barokk átalakítva az I. világháború vége után árvaház, majd gyermekvédeli intézmény, kétszintes óriási lovaskocsival járható pince.

Telek Klisza domb

A középkori Pomáz, román, gótikus templom, Szencsó (Luppa-Mandics major) románkori templom Nagykovácsi, templom, kolostor. Az eddigi ismeretlen, területileg nem azonosított Aszótőfalu valószínüleg a Koszica-dűlői lelőhellyel azonos. Ezen valahai falvakból már semmit sm látni, azonban vidékükre, a táj szépsége okán is érdemes elmenni.

Luppa mauzoleum

A Luppa család a leggazdagabb pomázi szerb polgárfamília volt. Luppa Pétert két alkalommal is megválasztották országgyűlési képviselőnek, s ő volt az is, aki a mai Luppa-szigetet beültette.

N 47° 39,220′ E 19° 1,508′

Teleki Honalapítási emlékmű

1996-ban közadakozásból épült Árpád vezér dunai átkelésének emlékére, ami a hagyomány szerint  nagyjából 1100
éve történt. Az épületet Csete György Kossuth-díjas építőművész tervezte és Szervátiusz Tibor szobrászművész alkotását – Anya gyermekével – foglalja magában.

47°39’14″N   19°1’29″E

Országzászlótartó oszlop (Kilsza domb)

A Pomázon látható Országzászló némiképp eltér az átlagos hagyományos ábrázolásoktól. A zászlótartórúd egyetlen 17 méteres tölgyfából lett kifaragva. Alkotója Farkaslaki Jakab György

 
Árpád szobor

2012 nyarán avatták fel Pomáz tetején az újonnan készült Árpád szobrot. A két zászló szegélyezte látnivaló
mellett terméskőből épült terasz áll, ahonnan nagyszerű kilátás tárul elénk Pomáz településére, a Mesélő-hegy aprónak tűnő magaslatára, Szentendrére, és a két város közti hatalmas pusztaságra. A szobor avatására négy évet kellett várnia a lakosságnak. A művet Tóth Dávid köztéri szobrászművész készítette.


 Kolostorrom

 Pomáz, 0318/1 0318/2 hrsz. 2011 évben kezdődött el a feltárásuk. A XII. századi, román stílusú együttes teljességgel unikum az országban, hiszen a ciszterciek egy „gyáregysége”, grangiája volt, üveggyártásra szakosodva.

 N 47° 40,635′ E 18° 56,772′

Német Nemzetiségi Iskola (Beniczky utca 53.)

1800-as évek közepén épült Jordán-Tregele kastély. A kastély Pomáz egyik műemlék jellegű, patinás épülete. 1948-tól oktatási intézményként működik. Előbb Szerb Kollégium és Iskola, majd 1956-tól Pomáz 2. Számú iskolája lett.

Szerb Emlékkereszt (Ravatalozó utca)

Cirill betűs felirata fonetikusan: „Podngao Stevan Malak 1913”

 N 47° 39,196′ E 19° 1,415′

Flórián szobor (Luppa Vidor utca 12.)

1996-ban állították fel jelenlegi helyén a kb. 80 cm-es Szent Flórián szobrot

Wass Albert szobor

 A bronzszobrot a magyarság halhatatlan írójának emlékére állította Pomáz Város Önkormányzata és az író életműsorozatát kiadó Kráter Műhely Egyesület. A helyi és környéki civil egyesületek és a városi önkormányzat rendszeresen koszorúzza az író születésnapján.Porpáczy Aladár szobra

Porpáczy Aladár Kossuth-díjas biológusról készült mellszobor a Városi Művelődési Ház előtti parkban található. Anyaga: bronz, a posztamens süttői mészkő

 Petőfi pihenő és kilátó a Kő-hegyen

Czibulka János Menedékház a Kőhegyen

 A házat a Magyar Turista Egyesület Szentendrei Osztálya építette
1933-ban. A ház névadója az osztály díszelnöke, Szentendre egykori polgármestere: Czibulka János.


János forrás útban a Kő-hegy teteje felé

Marschalkó Ház (Orgona utca 11.)

Ideiglenes műemléki védelem alatt álló épület.

N 47° 38,832′ E 19° 0,584′