TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

 

EBÖSSZEÍRÁS 2019

EBÖSSZEÍRÁS 2019

Tisztelt Lakosság!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente egy alkalommal köteles ebösszeírást végezni.

Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Minden Pomáz Város közigazgatási területén tartott kutyáról, annak tartója köteles egy adatlapot kitölteni és azt eljuttatni a Pomázi Polgármesteri Hivatalba.

Az ebösszeírás időtartama: 2019. augusztus 27. – 2019. október 15.

Az ebösszeírási adatlap mind papír, mind elektronikus formában elérhető és annak visszajuttatása is történhet mindkét formában.

 

A szükséges ebösszeírási adatlap beszerezhető:

  • A Pomázi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Csoportjánál, cím: 2013 Pomáz Luppa Vidor u. 12.

  • A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár épületében a 2019. augusztus 27- 2019. szeptember 09-ig tartandó tüdőszűrés ideje alatt, cím: 2013 Pomáz Huszár u. 3.

  • Illetve letölthető a www.pomaz.hu oldalról

 

Kérjük az ebösszeírási adatlapot, kitöltve és aláírva a Pomázi Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:

  • postai úton (Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz Kossuth Lajos u. 23-25.)

  • személyesen (Pomázi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Csoportjánál, cím: 2013 Pomáz Luppa Vidor u. 12.)

  • elektronikusan az ebnyilvantartas@pomaz.hu e-mail címre

A korábbi összeírás során bejelentett ebeket 2019 évben ismét be kell jelenteni!

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy 2013. január 1-én hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szól 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése, mely szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot illetve elpusztulást 15 napon belül írásban bejelenteni.

 

Együttműködésüket köszönöm!

Pomáz, 2019. augusztus 22.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző sk.