Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

MEGHÍVÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. FEBRUÁR 13-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

2/2020.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. február 13-án ( csütörtökön ) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok

Leidinger István polgármester

2.

a.) A település 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése.

b.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának középtávú tervezésével kapcsolatban.

c.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseivel kapcsolatban.

 

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

 

3.

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke

 

4.

Ingatlan ügyek:

 

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

5.

Tájékoztató Pomáz Város környezeti állapotáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagyné Bakai Judit környezetvédelmi referens

 

 

6.

Egyéni lakossági ügy.

ZÁRT ÜLÉS !

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

7.

Egyebek

 

 

 

 

 

 

Pomáz, 2020. február 6.

 

 

  

            Leidinger István s.k.,

     polgármester

 

Letöltések