Ugrás a tartalomhoz

Hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás

1. Hatáskör megnevezése: Hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás
2. Hatáskör címzettje: Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok:

• a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv.)

• a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), a Hetv-ben megjelölt esetekben

• a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A hivatkozott jogszabályok itt érhetők el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Hagyaték/Nyilatkozat, adatkérés, adatszolgáltatás)

Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz

 

7. Benyújtás módjai:

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-ában meghatározott szervek https://njt.hu/) csak elektronikus úton nyújthatják be.

Elektronikus úton:

• Elektronikus űrlapon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Hagyaték/Nyilatkozat, adatkérés, adatszolgáltatás)

  • A kitöltött formanyomtatvány beküldése e-papír útján: https://epapir.gov.hu/

   • Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek benyújthatják még írásban, papír alapon is:

   1. Postai úton
   2. Személyesen az ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

   • Az elektronikus levélben történő beküldés nem minősül írásbeli kapcsolattartási formának, így az ilyen módon előterjesztett beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas.

    

   8. Az eljárást ismertető útmutató:

   Hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás ügymenete

     

    9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

    Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről